در این بخش تعدادی از پیـام های زیست محیطی بصورت متمرکز جمع آوری گردیده کـه علاقمندان بـه محیط زیست مـیتوانند درون مناسبتها و سایر موارد مرتبط از آن استفاده نمایند …

اصل پنجاهم قانون اساسی :

((درجمـهوری اسلامـی حفاظت محیط زیست کـه نسل امروز و نسلهای بعد حتما در آن حیـات اجتماعی رو بـه رشدی داشته باشند وظیفه عمومـی تلقی مـیشود .از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن کـه با آلودگی محیط زیست ویـا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمـه پیدا نماید، جمله انگلیسی درباره حفاظت از محیط زیست ممنوع مـیباشد)).

1- زندگی پایدار یعنی هماهنگی وسازگاری با طبیعت .

2-زندگی سالم و پایدار درون گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت هست .

3- درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانـه ، یعنی غذا ، یعنی زندگی .

4-غفلت از محیط زیست ، اه توسعه را تضعیف مـی کند .

5-احترام بـه طبیعت احترام بـه زندگیست و احترام بـه زندگی احترام بـه خالق هست .

6-گونـه زنده ای کـه امروز ناپدید مـی شود ، فردا دیگر سر بر نخواهد داشت .

7-حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط بـه زندگیست .

8-مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست .

9-زمـین به منظور بقای خود بـه دستها و اندیشـه ها و اراده های راسخ ما نیـاز دارد .

10-همراه با طبیعت ، همگام با سلامتی .

11-با طبیعت زندگی مـی کنیم ؛ بدون آن مـی مـیریم .

12-تداوم حیـات ، درون گرو حفاظت از تنوع زیستی هست .

13- هر درختی کـه فرو مـی افتد ، نفس گرم زمـین هست که درون مـی شکند .

14-نفس ؛ کمترین خواهش ما از دنیـا هست .

15-هوا ؛ این عنصر حیـاتی زندگی را آلوده نکنیم .

16-بیـایید هوایی پاک و آسمانی آبی را بـه کودکانمان هدیـه کنیم .

17-استفاده از وسایل نقلیـه عمومـی و گسترش فضای سبز ، موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست .

18-آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانـه ای ، باعث تخریب لایـه ازون و زمـینـه شکل گیری بحرانـهای زیستمحیطی هست .

19-هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست درون حفظ آن بکوشیم .

20-آلودگی محیط زیست ، یعنی توقف تدریجی زندگی .

21-حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و پرنشاط بـه زندگی هست .

22-حمایت از محیط زیست ، حمایت از زندگی هست .

23-تداوم حیـات درون گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی هست .

24-با آلوده آب،خاک و هوا محیط زیست رانابود نکنیم .

25-نگذاریم بمـیرد جنگل ، کـه جهان خواهد مرد .

26-توسعه پایدار یعنی : جمله انگلیسی درباره حفاظت از محیط زیست هماهنگی و سازگاری با محیط زیست.

27-زندگی سبز با طبیعت سبز .

28-لازمـه زندگی سالم ، محیط زیست سالم هست .

29- بیـایید با حفظ محیط زیست ، سرسبزی و طراوت را بـه طبیعت و شادابی و نشاط را بـه خودمان هدیـه کنیم.

30-طبیعت مظهر گویـای وجود خداوند هست ؛ تعدی بـه مظاهر الهی گناهی نابخشودنی است.

31-آب ؛ خاک و هوا سه عنصر اساسی (اصلی)حیـات هستند ؛ درون حفظ آن کوشا باشیم .

32-محیط زیست ؛ این موهبت الهی را قدر بدانیم .

33-ما طبیعت را از پدرانمان بـه ارث نبرده ایم ؛ بلکه از فرزندانمان بـه امانت گرفته ایم .

34-کاغذ زباله نیست .

35-حمایت از محیط زیست ، وظیفه ای همگانی هست .

36-طبیعت (ایران) ما بدون زباله زیباست .

37-برای تهیـه یک تن کاغذ 15 اصله درخت سرسبز و تنومند قطع مـیشود.

38-نـه درصد ( 9٪ ) از ترکیبات زباله های شـهری را کاغذ تشکیل مـیدهد.

39-حفظ محیط زیست ؛ حفظ ارزشـهای الهی است.

40-زمـین ؛ تنـها زیستگاه بشر را حفظ کنیم.

41-طبیعت مـهربان هست ؛ ماهم با طبیعت مـهربان باشیم.

42-زندگی پایدار یعنی هماهنگی سازگار با طبیعت.

43-یـادمان باشد کاری نکنیم کـه به قانون زمـین بر بخورد.

44-زمـین تنـها منبع تغذیـه موجودات زنده هست ؛ درون حفظ آن بکوشیم.

45-باید آگاهی افراد را نسبت بـه مسایل زیستمحیطی افزایش داد.(مقام معظم رهبری)

46-بنویسیم محیط زیست ؛ بخوانیم زندگی .

47-بیـائید محیط زیست را همچون دشتی پر از گل باصفا نگهداریم .

48-تخریب محیط زیست ؛ خیـانت بـه نسلهای آینده هست .

49-حرمت حیـات را پاس بداریم .

50-فرشتگان برخاک سجده مـیکنند ، بعد خاک را آلوده نکنیم .

51-حفاظت از محیط زیست ؛ وظیفه شرعی و ملی هست .

52-مردم ما گل هستند و کشور ما گلزار. جمله انگلیسی درباره حفاظت از محیط زیست بیـاییم همـه با هم گلزار را به منظور سلامتی و شادابی گلها حفظ کنیم .

53-عادت بد راکنار بگذاریم ؛ بسوی اقتصاد با کربن پایین. جمله انگلیسی درباره حفاظت از محیط زیست (شعار جهانی)

54-محیط زیست سالم ، بستر شکوفایی و نوآوری .(شعارملی)

55-هرکجا باشیم زمـین از آن ماست درون حفظ آن بکوشیم .

56-حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط بـه زندگی است.

57-طبیعت سرسبز ؛ محیط زیست سالم ارمغان ما بـه نسلهای آینده.

58-با آلوده آب ، خاک و هوا محیط زیست را نابود نکنیم.

59-نگذاریم بمـیرد جنگل کـه جهان خواهد مرد.

60-زندگی سالم و پایدار درون گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است.

61- زندگی سبز با طبیعت سبز .

62-تنوع زیستی ، حکمت مجسم خالق یکتا .

63- احترام بـه طبیعت ، احترام بـه خالق هستی هست .

64- هر منطقه از نظر تنوع گیـاهی و جانوری امانت دار بخشی از مـیراث جهانی هست .

65- طبیعت مـهربان هست با طبیعت مـهربان باشم .

66- حفاظت از محیط زیست ، وظیفه همگانی هست .

67- یـادمان باشد فقط یک زمـین داریم بعد در حفاظت از آن کوشا باشیم .

68- درراستای دستیـابی بـه توسعه پایدار ( توسعه سازگار با محیط زیست ) و نیل بـه آینده روشن از ریخت و پاش فرآورده های نفتی و ایجاد هر گونـه آلودگی جلوگیری نموده و در جهت سلامت ، بهداشت انسانـها و محیط کارمان تلاش نماییم .

69- طبيعت سالم ، زندگي سالم ، انديشـه سالم .

۷۰- ما محيط زيست را از پيشينيان بـه ارث نبرده ايم ، بلكه از آيندگان بـه امانت گرفته ايم.(در حفظ و حراست از اين امانت كوشا باشيم .)

7۱- طبيعت ما بيش از هر زماني ، اكنون نياز مند حفاظت هست .

7۲ –با ياري يكديگر زمين را پاك نگه داريم .

7۳ – طبيعت قلب تپنده محيط زيست هست ، تپش آن را قطع نكنيم .

۷۴– بيائيد بـه سخاوت ، قداست و پاكي زمين احترام بگذاريم .

۷۵ – فصل بهار ، زمان زايش وحوش ، سلاح را کنار بگذاریم .

۷۶- تخريب محيط زيست ، نابودی زندگيست .

۷۷- جهانی بیـاندیشیم ، منطقه ای عمل کنیم .

۷۸ – از یـاد نبریم کـه همـه ما درون قبال مواهب طبیعی مسئولیم .

۷۹- آرامش روح و روان درون گرو حفاظت از محیط زیست مـیباشد .

۸۰- تنـها بعد از ب آخرین درخت ؛تنـها بعد از آلودن آخرین رودخانـه ؛تنـها بعد از صید آخرین ماهی ؛تنـها بعد از پرواز آخرین پرنده ؛ تنـها آن هنگام سوداگران درمـی یـابند : پول را نمـی توان خورد ؛ پول را نمـی توان بخشید ؛ پول را نمـی توان نفس کشید ؛ پول را نمـی توان زندگی کرد . . .

۸۱- فراموش نکنید کـه « زمـین بـه ما تعلق ندارد ؛ بلکه ما بـه آن تعلق داریم.» (رالف ادبرگ)

۸۲- آب ؛ گنجینـه دیروز ؛ ثروت امروز ؛ رویـای فردا

۸۳-«هنگامي كه جانداري را مي‌كشيد ، درون دل با او بگوييد: همان نيرويي كه تو را مي‌كشد ، مرا هم خواهد كشت و من هم خورده خواهم شد ؛ زيرا همان قانوني كه تو را بـه دست من گرفتار كرد، مرا هم بـه دست تواناتري گرفتار خواهد كرد.»

« جبران خلیل جبران»

۸۴- با بهینـه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیـاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .

شاید فردا هوایی به منظور نفس کشیدن و زمـینی به منظور زیستن نباشد . . .

۸۵- از بین رفتن یک درخت = مرگ ۱۰۰۰ انسان

۸۶ -هر ذره ای درون طبیعت ماموری از جانب خالق هستی است، ناسپاسی هست که بـه حکمت این ماموریت شک کنیم.

۸۷- نسلهای بعد ، رفتار ما را با طبیعت،به قضاوت خواهند نشست.آیـا بـه نیکی از ما یـاد خواهد شد؟

۸۸-تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینـه بشری

۸۹-محیط زیست ،سرمایـه مشترک نسل های امروز و فرداست

۹۰-مدیریت پسماند، حفظ آب و خاک(شعار ملی روز زمـین پاک سال ۹۰)

۹۱-طبیعت ما بیش از هر زمانی نیـازمند حفاظت است.

۹۲-یـاد بگیریم بـه طبیعت برگردیم/به طبیعت برگردیم کـه یـاد بگیریم

93- تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیـات ما را حفظ مـیکند.
منبع : اداره حفاظت محیط زیست کاشمر
[شعار ، جملات و پیـام های زیست محیطی | جاذبه های گردشگری ایران جمله انگلیسی درباره حفاظت از محیط زیست]

نویسنده و منبع: نجاری | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 16:08:00 +0000