در استان هرمزگان مراسم خاصی درون روز عروسی برگزار مـی شود. مراسم روز گردشگری معمولا مراسم عروسی چند روز بـه طول مـی انجامد. مراسم روز گردشگری درون بسیـاری از نقاط استان خانواده داماد ظهر روز عروسی بـه مـهمانان نـهار مفصلی مـی دهند بعد داماد را درون حالی کـه دستمال سبزی بـه دور کمر بسته بـه مـیان جمعیت مـی آورند و شروع بـه اصلاح موهای او مـی کنند. درون همـین حال عده ای از نزدیکان داماد سینی ای از نقل و نبات و عود و گلاب جلوی او مـی گذارند و آماده دریـافت و ثبت هدایـای نقدی مردم مـی شوند. رسم هست افراد درجه یک مثل عمو، مراسم روز گردشگری دایی ، و برادرها درون پرداخت هدیـه پیش قدم مـی شوند و بیشترین مبلغ را مـی پردازند بعد از اتمام کار یک نفر مبلغ کل پول جمع شده را بـه همـه اعلام مـی کند. بـه این نوع عروسی “هیش پولی” مـیگویند کـه بخصوص درون شرق استان بسیـار مرسوم است. بعد از ظهر روز عروسی داماد را بر شتر یـا اسبی نشانده و به نزدیک ترین زیـارتگاه مـی برند و با دعا به منظور خوشبختی و سلامتیش و همچنین پوشاندن لباسهای نو ، آماده رفتن بـه خانـه عروس مـی شوند . درون همـین زمان فامـیل عروس با سینی های پر از نقل و نبات و شرینی آماده پذیرایی از خانواده داماد هستند. داماد بـه خانـه عروس مـی آید درون حالی کـه چند نفر ار نزدیکان درون طرف چپ و راست او ایستاده اند و او را با ذکر صلوات و گاهی اشعار مذهبی همراهی مـی کنند. درون قدیم مرسوم بود کـه عروس و داماد چند روز اولیـه زندگی مشترک را درون خانـه پدر عروس زندگی مـی د . سه روز بعد از عروسی، عروس و داماد بـه دیدار دوستان و آشنایـان مـی روند کـه به آن سراخونی گفته مـی شود .

: مراسم روز گردشگری
[مراسم آخرین روز عروسی | جاذبه های گردشگری ایران مراسم روز گردشگری]

نویسنده و منبع: نجاری | تاریخ انتشار: Mon, 02 Jul 2018 02:47:00 +0000